รับสมัครนักแปลอิสระที่มีประสบการณ์แปลเอกสาร

TN ยินดีต้อนรับนักแปลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์แปลเอกสาร เพื่อร่วมเป็นทีมนักแปลคุณภาพที่ให้บริการงานแปลแก่ลูกค้า

หากคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้ ติดต่อเรามานะคะ....

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำ) : TOEIC 910   IELS 7.0 หรือเทียบเท่า

ประสบการณ์แปล : มีประสบการณ์แปลเอกสารในระดับการเรียน หรือการทำงาน โดยแนบตัวอย่างงานแปลทั้งต้นฉบับ-ฉบับแปล 

หมายเหตุ: เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารแก่ลูกค้าภาคธุรกิจ และบริษัทมหาชนชั้นนำหลายสิบแห่ง งานแปลที่ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการกับเรา จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในทางการค้า เราจึงคัดสรรเฉพาะนักแปลที่มีความสามารถด้านการแปลระดับสูงเท่านั้น เพราะงานแปลที่ไม่สมบูรณ์จะมีผลใหญ่หลวงต่อลูกค้า 

 

ประตูสู่การเป็นนักแปล

เรายินดีเปิดโอกาสให้ "นักแปลรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ" แสดงความสามารถด้านการแปลเช่นกัน โดยเรายินดีรับนักแปลฝึกหัดสำหรับงานแปลบางประเภท เช่น งานแปล CASE STUDY หรืองานแปลสรุปจับใจความสำคัญ ฯลฯ ..... เพื่อฝึกฝนพัฒนาทัึกษะก่อนที่จะก้าวเป็นทีมงานแปลมืออาชีพต่อไป.... หากคุณสนใจ ติดต่อมานะคะ

 

ติดต่อนักแปล (รับสมัคร LINE :  ONLINE825 เ่ท่านั้น)

Visitors: 300,297