ค่าบริการแปลเอกสาร

สอบถามราคาด่วน : เพียง Line ต้นฉบับมาที่ ONLINE825 เสนอราคาทันที 

แปลเอกสารทั่วไป (ไทย – อังกฤษ – ไทย)

- เอกสารงบการเงิน 200 บาทขึ้นไป/ หน้า

- เอกสารธุรกิจ-เอกสารทั่วไป 300 บาทขึ้นไป/ หน้า

แปลกรณีศึกษา (แบบสรุปใจความสำคัญ)

- คิดตามความละเอียดในการแปล โปรดส่งต้นฉบับมาเพื่อเสนอราคา

 ค่าจัดส่งเอกสาร

- ส่งเอกสารผ่าน EMS ในประเทศ ฟรี

- ส่งเอกสารผ่าน EMS ไปต่างประเทศ – คิดตามที่ไปรษณีย์ไทยเรียกเก็บ

- จัดส่งโดยพนักงาน 150 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

Visitors: 411,925